Blog Image

Seniors Responsring

Seniors Responsring

DITT NYA LIV !! - DU SENIORFÖRETAGARE 57 + Artiklar med fakta och idéer kontinuerligt. www.responsring.com Mail: info@responsring.com

7. Tackla Jantepersonerna i Affärslivet

63 Plus Quality Posted on Thu, August 22, 2019 16:11:05

Tackla Jantepersonerna i Affärslivet.

Jantepersoner, både kvinnor och män, har härskarteknik för att få makt. Ofta handlar det om avundsjuka. De försöker trycka ned duktiga personer. (De var förmodligen mobbare redan i skolan).

Jantelagen säger: “- Säg ingenting, – Gör ingenting, – Skriv ingenting, – Var ingenting”.

De mer kvalificerade förtal, förolämpningarna och kränkningarna genomförs av Jantepersoner på följande sätt: Kanske 20 % av det som sprids är sant, 50 % är lögn och resterande 30 % är alla positiva fakta som utelämnas, för det är ju positiva fakta som förbättrar synen på den man vill komma åt.

Klart är att Jantepersonerna är misslyckade personer som egentligen inte själva åstadkommer så mycket. Och ett råd: Försök inte övertyga dem med positiva fakta – de vill inte ha positiva fakta. De har bestämt sig för att förstöra.

Tillsammans med teamet i Responsring Group (www.responsring.com) arbetar jag också med dessa frågor, som kan finnas i företag och organisationer.

Om du nu skall hjälpa en bekant eller kollega (eller dig själv) som råkar ut för Jantepersoner så kan ni följa följande exempel:

1. “Man sparkar aldrig på en död hund”.

Dvs. var stolt över det du åstadkommit och åstadkommer. Du har gjort något som Jantepersonen inte klarar av. För om just du inte var någonting eller inte åstadkom någonting bra, så skulle det vara ointressant att “sparka på dig”. Du är någonting viktigt !! Så som du vet “man sparkar aldrig på en död hund”.

2. “Retar du upp dig på ting som är små, så är du väl inte större än så”

Dvs. du skall inte bry dig om Jantepersonerna. De är någonting “smått” som inte är någonting i jämförelse med dig. Du “spelar i en högre division än dem”.

3. “Du kan inte hindra Jantegamarna att flyga över ditt huvud – men du kan hindra dem från att bygga bo inne i ditt huvud”.

Jodå – du noterar vad de håller på med. Det kan ju ofta vara svårt att undvika. MEN du får INTE gå och grubbla på vad de gör och säger. Då har de lyckats med sina angrepp. Sortera bort dina tankar på dem. Låt dem inte “bygga bo inne i ditt huvud”.

4. Tystnaden.

Efter andra världskriget blev general Charles de Gaulle president i Frankrike. Han hade lett motståndsrörelsen.

Men det är ju ofta så i politik att personer i andra partier, där efter kriget, ville ha makten. De förtalade de Gaulle och angrep honom på olika sätt. Men de Gaulle bemötte aldrig motståndarnas angrepp utan arbetade på för att bygga upp det förstörda Frankrike.

Vid presskonferenser frågade journalister varför de Gaulle aldrig bemötte motståndarna och deras angrepp. de Gaulle svarade: “Det finns ingenting som höjer auktoriteten såsom tystnaden”.

Så det gäller att göra likadant. Bemöt inte Jantepersoners angrepp. Det är detta de vill. De får energi av det. Gör som president de Gaulle: “Höj din auktoritet genom att vara tyst”.

Och det gäller för oss alla att se till att ingen skall behöva utsättas för mobbing – Jantepersonernas angrepp – i sitt arbete, i sin organisation eller var det nu är. Ingen skall behöva gå till arbetet och må dåligt för att de mobbas. Det är precis lika självklart som att inget barn eller ungdom skall behöva vara med om detta.

Till sist: Genom åren har jag lämnat ett ordspråk till klienter i olika sammanhang. När de mått dåligt av olika anledningar. Och det är:

“Om någon i livet ger dig en sur citron – gör då god saft av citronen”

Och jag har också själv använt mig av detta ordspråk när det har varit tufft ibland. Man kan alltid vinkla och få ut det bästa – även av “en sur citron”.

Lycka till med din planering !!Artikel 6. Kompanjonskap – I Nöd & Lust !

63 Plus Quality Posted on Sat, March 23, 2019 11:09:34

Kompanjonskap – Bra eller Dåligt !?

Ligger det i ditt personliga intresse att driva företaget själv, äga det själv? Eller vill du ha en eller flera kompanjoner ?

Jag spaltar upp punkter att tänka på:

1. Se Kompanjonskapet som ett äktenskap – I Nöd och Lust !!

Kompanjonskapet är att likna vid ett långvarigt äktenskap – Det gäller – att förstå varandra, -att bjuda på sig själv, – att kompromissa, – att vara lojala mot varandra, – att leva i Nöd och Lust !!

2. Ta reda på Innan – vem du blir kompanjon med.

Du måste veta vem personen eller personerna är. som du skall driva företag tillsammans med. Och “med veta” menar jag:

– att du till stora delar måste känna till personernas goda och dåliga sidor, – hur de vill arbeta? – ha ledigt?, – principer? – att ta ansvar?, – hantera pengar? – hur ekonomin ser ut? – vad kan personen/personerna?, – hur fungerar denne/de i en krissituation?, – vad finns det för “lik i lasten”?, – familjeförhållanden? och ekonomiska ansvaret där?. osv.

3. Skriv ett detaljerat kompanjonavtal innan kompanjonskapet börjar.

Det är så lätt att vara överoptimistisk när det gäller möjligheterna att lyckas som kompanjoner. Att man är för artig mot varandra och “sopar problemställningar under mattan”. Och chansa på “att allt ordnar sig till det bästa, bara vi kommer igång”. Det gör inte det !!

Vad är det då som man skall vara överens om? Jo – faktiskt allt som gäller företaget. Allt som du själv skulle planera, om du startade företaget själv.

Detta bör ni vara överens om:

a. Strategi och affärsplan.

b. Allt om produkternas/tjänsternas utformning.

c. Marknadsföring.

d. Ekonomi och hur redovisningen skall skötas.

e. Organisation och personalfrågor.

f. Säkerhetsfrågor.

g. Rådgivare.

h. Revisor.

i. Övriga kontakter.

j. Ersättningar till er själva.

k. Hur ni skall besluta i företaget.

l. Vem som gör vad.

m. Rapporteringar till varandra och när ni skall ha möten.

n. Vad gör ni om en vill sluta? Eller en skiljer sig? Eller i värsta fall – någon av er dör? Vad händer i dessa situationer? Värdeprincip av företaget? Vem har rätt att ta över en andel?

o. Konkurrensklausul om en av er vill sluta.

p. Kompanjonförsäkring.

q. Och en fråga, som kan verka banal, men ack så viktig: vilka slags bilar kan ni ha på företaget (en kanske vill ha en liten bil och den andra en stor häftig bil), och vilka andra kostnader kan ni ha på företaget?

r. Utöver alla ovanstående punkter så kanske ni har några till specifikt för just er och er bransch.

Och om ni inte kan lösa alla dessa punkter och få in det i ett kompanjonavtal – så finns det ett mycket bra alternativ:

4. Pröva först att ha var sitt företag och samarbeta något eller några år. Fungerar det bra så kan ni, om ni vill, övergå i ett kompanjonföretag.

Ni väljer vilka enheter/produkter/tjänster som ni skall ha i samarbetet. Ni kan arbeta med samma “paraply-varumärke”. Det gör många mäklare, jurister, revisorer, detaljhandeln etc. Men var och en har hand om sina egna beslut i sitt företag om ex. – egen ersättning, – om ekonomi och vinster, – och att man gör vad man vill med just sitt eget företag. MEN man har ett samarbete och att detta Samarbete regleras i ett Samarbetsavtal.

5. Om släktingar inte är med i kompanjonskapet – så håll dem borta från Kompanjonföretaget.

Vi vill rekommendera: Anställ inte den ena kompanjonens syster som säljare och den andra kompanjonens bror att sköta redovisningen (om de inte är delägare i företaget). Uppstår missnöje från vardera hållet med systern respektive brodern, så riskerar ni konflikt mellan er kompanjoner, som kan sluta med att företaget får stora problem. Man har ju lojalitet för sina släktingar – och för sin kompanjon.

Ordspråk på vägen (någon har sagt):

“Var entusiastisk och vänj dig vid att det blir misslyckanden – MEN vänj dig också vid att det blir Framgångar.”

————

Vill du resonera om företagsfrågor/juridik, kanske om kompanjonfrågor (och vill ha förslag på kompanjonavtal), så skicka För och Efternamn och den mailadress till vilken du vill ha svar. till:

seniors@responsring.com

Så återkommer vi till dig. !!Artikel 5. “Företagets Akutplanering” !!

63 Plus Quality Posted on Sat, February 09, 2019 10:19:52

Artikel 5. Företagets Akutplanering – Skapa en Akutpärm !!

När/Om något händer akut med ditt företag så blir det kanske halvpanik. Du har mycket att göra “och nu händer också detta !!” – Hjälp – Vad göra ??

När det akuta händer hinner du sannolikt inte börja planera åtgärder.

För att på ett smidigt sätt klara detta akuta som kan hända så måste du och företaget Innan ha planerat åtgärder.

Här spaltar jag upp områden som du kan planera innan. Du har säkert själv flera områden, som du kan komplettera med.

– Ta en pärm och skriv på den:

“Akutpärmen Företaget”. Och ordna flikar i pärmen där du sedan sätter in olika områden. Har du pärmen så kan du snabbt ta fram den och slå upp rätt flik.

Flik A. Affärsplanen – Kris i den !

Det du planerat börjar kanske bli fel. Det börjar “gunga”. Vad gör du? Jo under fliken “Affärsplanen” har du reservplaner och också namn på personer som du kan kalla in. Namn, telefonnummer och mailadresser. Du skall inte behöva förlora massor med tid att börja leta och börja planera akut.

Flik B. En kund betalar inte er faktura !

Ni behöver pengarna till löner, skatter, hyra, att betala leverantörer etc. Ni måste få in utestående fordringar, men ni får inte betalt av en kund. Vad gör du?

Spalta upp under fliken “Pengabrist” vad du skall göra om detta inträffar eller om ni får likviditetsbrist p.g.a. andra omständigheter. Till vem/vilka skall du vända dig? Hur skall du agera? Hur viktig är just den där kunden för framtiden? Hur hårt kan du agera? Vilka skall du få hjälp av: Namn, telefonnummer, mailadresser. Åter igen – när pengabristen är framme, så skall du redan ha tänkt ut en plan. Du hinner inte börja planera. Det är bara att slå upp fliken “Pengabrist” och agera.

Flik C. En viktig leverantör slutar leverera !

Ditt företag är beroende av produkter från en viss leverantör. Vad gör du om det händer? Vad har du för reservplan? Spalta upp under fliken “Leverantörsproblem” vad du och företaget skall göra om detta inträffar. Förbered innan.

Flik D. En viktig person i företaget faller ur.

Ex. ekonomipersonen, som sköter alla betalningar, löner, skatter, uppbörds- och momsdeklarationer etc. etc. blir sjuk eller rent av slutar. Eller ex. den där klippan som sköter lagret och alla leveranser, slutar helt plötsligt. Vad göra? Spalta upp under fliken “Viktiga personer” vad du gör vid olika händelser. Och som sagt – gör denna planering innan.

Flik E. Datorsystemet brakar ihop !

Vad gör du? Skriv upp under fliken “Datorn” vad du/ni skall göra. Du måste ha planen klar så det går undan. Det finns inte tid att börja planera – när det händer. Krisen måste lösas snabbt.

Flik F. Företaget – eller du och din familj, utsätts för ex brott, hot eller skada !

Vad gör du? Vem eller vilka tar du direkt kontakt med? Er – advokat, – revisor, – säkerhetsföretaget, – arbetsgivarorganisationens säkerhetsexperter, – försäkringsbolaget etc. Skriv in under fliken “Säkerhet” vilka du skall ta kontakt med – och i vilken ordning. Du har experternas namn, telefonnummer, mailadresser. Åter igen – Du hinner inte kartlägga detta när olyckan är framme.

Flik G. Myndighetskontakter.

Under fliken “Myndigheter” skriver du in namn, telefonnummer, mailadresser till nödvändiga kontakter.

Flik H. Mediadrevet drar igång !!

Detta bävar många företagare och företag för. Någon har anmält er – ex. påstår att ni har dåliga produkter – eller fel på er marknadsföring – eller att ni lurar folk etc. etc. Idag är det ju populärt att anmäla både privatpersoner och företag.

Gör en flik i pärmen “Media”. Därunder skriver du in hur du/ni skall agera i en situation när journalister börjar kontakta.

– Vem gör – Vad? – När? och -Hur?

Skall ni anlita ett proffs inom kommunikation? Namn, telefonnummer, mailadress.

Glöm inte: “De flesta journalister arbetar seriöst – MEN – de sitter inte och väntar en vecka på att du och ditt företag skall agera och svara”. Det finns många exempel där ledare i företag och organisationer “stoppat huvudet i sanden” och inte tagit media på allvar. Eller tagit det på allvar – men varit förlamade för de vet inte vad de skall göra. Och det blir tyvärr katastrof för företaget/organisationen – många gånger faktiskt helt i onödan. Hade de hanterat rätt så hade de sluppit många efterverkningar.

Så det är A och O att göra en kommunikationsplan i förväg och bara kunna slå upp den under fliken “Media”. Garanterat så kommer du inte hinna börja planera den dag mediadrevet drar igång.

Flik I. Företagets Rådgivare !

När något händer akut, så kan du kontakta någon eller några av dina rådgivare. Och när något händer plötsligt så skall du inte behöva börja leta efter dessa. Du kanske har rådgivare inom: – juridik, – ekonomi, – data, – marknadsföring, – försäkringar, – “en problemlösare”, – den där erfarna företagaren som sett och varit med om det mesta etc. etc.

Du skall arbeta praktiskt. När det akuta inträffar, och du kanske drabbas av litet panik, varför skall du då börja leta efter uppgifter på dessa rådgivare? Under fliken “Rådgivare” har du redan klart: – Namn, – telefonnummer – mailadresser. Slå upp pärmen och fliken. Du har personerna där – vem/vilka skall du kontakta om vad?

———————–

Som jag nämnde inledningsvis så kan du säkert komma på fler områden som du kan förbereda och sätta in i olika flikar i “Akutpärmen Företaget”

(Och när det gäller din Privata Krisplanering – så har du en artikel på denna sida här nedan: Artikel 4, “Blir Företagaren Sjuk !? Rädda Företaget !!”. dvs om du blir sjuk eller krockar med bilen och blir borta en längre tid från företaget).

Ord på vägen (som någon sagt):

“Sanningen är att du alltid vet vad som är det rätta att göra. Det svåra är att göra det”

————-

Vill du resonera om ovanstående (kanske hur en kommunikationsplan kan se ut, eller annat) så maila ditt Förnamn, Efternamn samt till vilken mailadress du vill ha svar:

till:

seniors@responsring.comArtikel 4.Blir Företagaren Sjuk !? Rädda Företaget !!

63 Plus Quality Posted on Sat, February 02, 2019 09:54:58

Till Seniorföretagare 57 år och PLUS samt givetvis också företagare under 57.

Artikel 4. Företagaren blir aldrig Sjuk eller krockar med bilen?! Och blir borta från Företaget en längre tid !? “Det händer aldrig mig”, säger vi.

Jodå – det kan hända. Och har du INTE planerat FÖRE, så riskerar du att ditt Företag försämras drastiskt eller kanske rent av går under. Kanske ditt livsverk.

Här rekommenderar jag en plan som du kan genomföra och den är en av de viktigaste för Företaget och dig privat.

För att gardera dig mot brand, stöld och andra olyckor, så tar du försäkringar. Sällan händer det något. Men för dig som är s.k. Nyckelperson, så finns ingen försäkring, som kan hantera ditt Företag om något plötsligt händer dig personligen.

Du måste planera noggrant. Du kanske blir liggande på sjukhus eller hemma under flera månader och det enda du kan tänka på är att du skall bli bra igen. Läkare kanske också förbjuder dig att arbeta med någonting alls.

Du kanske är enmansföretagare, eller också har anställda – lika viktigt att du planerar rätt.

Planen:

A. Välj ut ett par personer, som du har förtroende för. Kanske familjemedlem, en anställd, en rådgivare – Dina s.k. Privata Förtrogna.

B. Ha inte planeringen bara i din dator – utan också i en pärm. Dvs du har flikar och papperssidor med information. Jag kallar den Privata Krispärmen. Och Dina Privata Förtrogna skall veta var den finns.

C. Börja med dina pinkoder/och andra koder: till datorn, mobilen, bankkonton (både privat och för företaget) etc. etc. Dessa koder lägger du på en säker plats. och Dina Privata Förtrogna skall veta var de finns.

D. Du har naturligtvis Styrelseprotokoll? Över Företagets Planering? Även om du är ensamföretagare så skall du ha styrelsemöten och också skriva protokoll (även om du är ensam vid mötena). “Vad har hänt i företaget och vilka planer har Företaget framöver”. Dessa protokoll lägger du in under fliken “Styrelseprotokoll” i Privata Krispärmen.

E. Ditt Advisory Board – Dina Rådgivare. Namn, adresser, telefonnummer, e-mailadresser. Lägg in under fliken “Rådgivare” i Privata Krispärmen.

F. Alla andra viktiga kontaktpersoner: revisor, redovisningskonsult, banken, kunder, leverantörer, arbetsgivarorganisationen, försäkringsbolag, barnens lärare, hyresvärd, etc. Namn, telefonnummer, e-mailadresser. Och – inte minst viktigt om du har anställda – deras namn, vad de har för uppgifter, Namn, telefonnummer, e-mailadresser. Lägg in allt under fliken “Andra viktiga kontaktpersoner” i Privata Krispärmen.

G. Var finns bokföringen/redovisningen? Uppgifter in i Privata Krispärmen under fliken “Redovisningen”.

H. Affärsplanen: Du har ju utarbetat en Affärsplan. Dina Privata Förtrogna måste få ta del av den. Sätt in Affärsplanen under fliken “Affärsplanen” i Privata Krispärmen.

—————–

Ja – detta var de viktigaste punkterna, som du skall ordna omgående. Du kommer säkert på fler punkter som du vill få in i Privata Krispärmen.

Gör du så här så har Företaget en Chans att klara sig om du Företagare blir sjuk eller krockar med bilen, och blir borta en längre tid. För vi Företagare säger ju ofta: “det händer aldrig mig”. Men OM – så är det ju helt meningslöst att Företaget skall “gå på knäna” och kanske går under bara för att vi inte planerat INNAN.

Ord på vägen. som någon har sagt:

“En av hemligheterna med livet är att kunna förvandla stötestenarna till stenar att kliva på”

Så låt dina lojala Privata Förtrogna “kliva på stenarna” så de har en chans att rädda ditt Företag – när du själv inte klarar det.

—————-

Vill du resonera om dessa frågor eller Företagsfrågor/Juridik, så maila ditt Förnamn och Efternamn samt till vilken mailadress du vill ha svar:

Till:

seniors@responsring.com

Så återkommer vi till dig !Artikel 3: Affärsplanen – Stategi !!

63 Plus Quality Posted on Sat, January 19, 2019 09:29:39

Artikel 3. Här förslag – Affärsplanen och Strategi !!

För dig SENIORFÖRETAGARE, 57 år och PLUS, och givetvis också för dig företagare som är yngre än 57 år.

1. Skriv upp Dina Mål. För Företaget och dig Privat.

2. Varför dessa Mål?

– Privat – Vad vill du egentligen?

– Företaget. – Vad vill du att Företaget skall syssla med Nu och Framöver?

3. Vad har du för resurser? – Ekonomiskt, – Övriga Resurser, – Kunskapsmässigt?

4. Gör en handlingsplan. För tiderna: – En månad, – Ett halvår, – Ett år, – Och skissa på fem år.

5. Var flexibel efter vägen. Du kan ändra, packa ihop detaljer, backa, gå framåt.

6. Kortsiktigt eller Långsiktigt med Företaget?

– Tjäna Max med pengar på kort sikt och sedan sälja Företaget?

– Eller Bygga upp Företaget succesivt och ha en långsiktig verksamhet?

Det är viktigt att du väljer vilket av dessa alternativ, för var och en kräver olika planering.

7. Starta från grunden eller köpa ett igångvarande företag?

a. Köpa helt nytt från Grunden? – Aktiebolag, – Handelsbolag, – Kommanditbolag, – Enskild Firma?

b. Eller köpa ett igångvarande Företag?

I båda alternativen krävs noggrann planering, så anlita en duktig företagsrådgivare/jurist och en duktig revisor. Du behöver det garanterat för att lyckas. Det finns många detaljer att gå igenom och genomföra.

8. Utvärdera företaget varje dag.

9. Planera din Tid.

Vad är mycket viktigt,

– Vad är Viktigt,

– Vad är mindre viktigt (som kan skjutas upp till nästa dag eller nästa vecka)

– Vad är inte alls viktigt (kanske rent av strunta i det).

10. Säg Nej, till de där som alltid vill ha din hjälp, men som aldrig ställer upp tillbaka.

11. Säg Ja, och lägg ned din dyrbara tid, på familjen, vänner, och de där kontakterna (kollegor och medarbetare) som du tycker är bra. Planera också detta.

12. Bygg ditt nätverk. Behöver inte vara massor – det viktiga är kvalitet.

13. Planera för Dig Själv. I Affärsplanen ligger också att du skall

planera din – hälsa, – motion, – mat, – tankar, – umgänge, – ledighet, – utbildning etc. – Allt för att du inte skall hamna i det läget att du bara arbetar, och arbetar, och arbetar.

14. Bokföring/Redovisning. – Om du INTE kan vanlig bokföring/redovisning, – Och Om du INTE kan läsa en balans- och resultaträkning, – Och om du INTE kan göra en ekonomisk budget – då är det högsta prioritet att du går en bokförings/redovisningskurs. Det finns flera studieförbund och företag som har dessa kurser.

– Du måste förstå ditt Företags ekonomi. Även om du anlitar en redovisningskonsult så måste ni kunna prata ekonomi med varandra och du planerar utifrån detta hur företaget utvecklas. För det är du som styr över företaget och dess ekonomi.

– Du kan inte vara “analfabet i företagsekonomi” när du är företagare och har kontakt med revisorn, banken, skatteverket etc. Och du måste själv förstå !!

15. Skaffa ett Advisory Board.

Rådgivare inom: – ekonomi, – juridik, marknadsföring, – dator, – den där erfarna företagaren (kanske en seniorföretagare), som varit med länge, – och andra rådgivare som passar in för din verksamhet.

Ett Advisory Board att “bolla tankar och idéer med”. De ingår inte i styrelsen utan är resurser för positiv utveckling (det är du som beslutar och är ansvarig för besluten).

Du behöver inte ha dem samlade samtidigt vid möten (även om det är bra ibland), utan du kan få råd av dem var och en då och då.

16. Sälj och Sälj.

Oavsett om du säljer Tjänster eller Produkter – Du MÅSTE Sälja.

“Det finns bara ett enda ställe från vilket pengarna, till ditt företag, kommer – och det är KUNDERNA”.

(Ditt Företag kan leva på dina privata insättningar och banklån ett tag – MEN sedan måste pengarna komma från kunderna).

17. Och två mycket viktiga regler att följa:

A. Ha full kontroll på Företagets Produkter.

B. Ha full kontroll på Marknadsföringen och Försäljningen.

Följer du A och B så kommer du med största sannolikhet att lyckas.

Ord på Vägen:

“Av tio saker som man oroar sig för, så är det minst nio som aldrig blir verklighet” (Winston Churchill).

……………………………………

Vill du ha hjälp eller resonera om ovanstående, eller andra Företagsfrågor och juridiska, så maila Förnamn och Efternamn samt den Mailadress till vilken du vill ha svar:

till:

seniors@responsring.com

Så återkommer vi till dig.Artikel 2. Du har chansen-Ta den! Släpp den inte!

63 Plus Quality Posted on Tue, October 03, 2017 08:40:41

1 a. Hur gammal är du egentligen ?!

Oavsett om du är Seniorföretagare, eller vill bli det, eller om du är Senior med andra intressen:

Allt sedan vi föddes har frågan om ålder följt oss genom livet. Vi människor är fixerade vid hur gammal en person är.

“Jaså, Niklas är inte mer än 37 år” och “Eva är redan 52 år” och “Bertil – ja han närmar sig 70 år, oj då”.

Men vilka är då Niklas, Eva och Bertil? Vad sysslar de med? Vilka intressen har de? Och vad tycker de om – och inte tycker om? Vad har de gjort i livet och vilka planer har de för framtiden? Det vore intressant att få lära känna dem litet närmare – oavsett i vilken ålder de är !?

Skall vi fortsätta så här?

Nej – glöm bort hur gammal du är och andra är. Ålder spelar en mycket liten roll.

Det finns många exempel på personer som skapat mycket redan när de är under 20 år och ser man högre upp så finns det många exempel på personer som har varit över 90 år och startat projekt, drivit företag, genomfört långa utforskande resor, skrivit böcker och levt och lever innehållsrika liv.

Och om du och jag inte når dessa högsta åldrar – ja då har vi i varje fall varit lyckliga och fria fram till dess, eftersom vi inte fixerar oss vid vår ålder utan vad vi gör av våra liv.

(Men man kan naturligtvis vara sjuk och då har man bara en önskan – att bli frisk. I en kommande artikel om några veckor kommer jag att ta upp frågor kring just hälsa, träning, ja – Att Må Bra !!).

Det är fascinerande med olika generationer – olikheter och likheter.

Att lära sig av varandra, Samarbeta och ha Samhörighet!

Vi lever i samma samhälle och har kontakter med varandra.

Så när du lägger till ett år framöver, till din nuvarande ålder, så är det ännu viktigare att du glömmer bort hur gammal (eller ung) du är.

Tänk istället:
– Vem är jag?
– Vad kan jag?
– Vad gör jag?
– Vad har jag för planer?
– Vad vill jag? (En riktigt viktig fråga)
– Vad kan jag bidra med till andra – som Seniorföretagare med mitt kunnande, erfarenheter och intressen?
– Och om jag inte är Seniorföretagare – vad skriver jag, som Senior, vid de uppräknade punkterna?

Ett ord på vägen:

“Hemligheten bakom förändring är att fokusera all din energi – inte på att riva det gamla – utan på att bygga det nya” (Dan Millman)

1 b. “Du har ett nöjt leende på läpparna”

Du minns säkert uttrycket: “Hon/Han log hela vägen till banken”. Det var den lyckliga vinnaren på lotteriet, eller den som satsat på de aktier som rakat i höjden, eller den där oväntade skatteåterbäringen.

Denna tanke kan hända dig – nu när du “trappar ned”.

Detta är din “vinst” och Du SLIPPER:

– Stressa i tid till arbetet.
– Sitta i dessa sniglande långa bilköer, eller att vänta på bussen där i kylan, regnet och blåsten.
– Ständigt följa bokade tider i kalendern och försöka hinna med allt.
– Att hela tiden prestera resultat.
– Träffa den där hopplösa kollegan på arbetet, som du retat upp dig på varje dag och som du mått riktigt dåligt av att träffa.
– Ta med dig arbete hem på kvällar och helger, både rent praktiskt och i tankarna.
– Att vara tvungen att prioritera arbetet istället för att prioritera din familj och vänner.
– OCH här kan du säkert komma på flera andra saker som du slipper.

Men NU har du chansen – Ta den och Släpp den inte !!
……………………………….

Vill du ha kontakt om ovanstående, eller om – Företagsfrågor (juridik/management) eller om – Privatjuridik så:

Maila ditt Förnamn och Efternamn samt den Mailadress till vilken du vill ha svar, till:

seniors@responsring.com

Så återkommer vi till dig.Artikel 1. Gift eller Sambo – Arv eller inte !?

63 Plus Quality Posted on Tue, September 12, 2017 18:07:10

1. Gift eller Sambo – Arv eller inte?! Eller får barnen allt ?!

Idag lever man i förhållanden med olika relationer. Gifta, sambo, med gemensamma barn, eller barn i tidigare förhållanden, med bonusbarn och “plastpappor” och “plastmammor”. Det viktiga är att man trivs med det man gör och att det är bra för de inblandade.

Men man måste ordna det ekonomiska och avtal mellan sig så att ingen riskerar sin ekonomiska existens.

Och detta gäller oavsett om du är 60 och plus eller yngre. Juridiken är lika för alla och alla bör “se om sitt hus”.

Jag börjar med att beskriva ett fall, som blev en stor tragedi för den ena parten.

Samboförhållande och testamente. (längre ned om gifta).

Detta är ett verkligt fall:

En man och en kvinna är sambo och har varit det i 23 år. I tidigare förhållande har han tre barn, som nu är vuxna. Och kvinnan har ett vuxet barn i tidigare förhållande. Inget av barnen bor hos dem och de två har inga gemensamma barn.

Mannen dör, helt överraskande, och lämnar efter sig en villa och en sommarstuga som de två “haft tillsammans”, men som han äger. Mannen äger också ett företag med tre anställda.

Kvinnan har litet pengar på banken och äger en del av bohaget i villan och sommarstugan. Hon arbetar deltid på ett företag, men sköter också på deltid administrationen i mannens företag. Där har hon en låg lön och inget anställningsavtal. Och inga avsättningar till någon pensionsfond.

Mellan mannen och kvinnan finns inget testamente och inte heller något samboavtal. Man har “pratat om att fixa detta längre fram”. De har levt för varandra och trivts mycket bra med varandra.

Vad hände:

De tre barnen till mannen får allt. En fullständig katastrof för kvinnan. Hon får bo kvar under några månader men sedan säljer barnen villan och hon måste flytta. Resonemang uppkommer mellan kvinnan och mannens barn vad hon “egentligen äger” av bohag och annan lösegendom (under 23 år hinner man ju skaffa tillsammans en hel del av bohag). Men till slut, efter hetsiga diskussioner, kommer man överens och gör en lista. Hon får ta med sig sakerna enligt listan och också hämta det som är hennes i sommarstugan. Men barnen kommer att fortsätta äga och nyttja sommarstugan och kvinnan får inte komma dit över huvud taget framöver. Barnen säljer också företaget till de tre anställda och kvinnan behövs inte där längre.

Kvinnan flyttar till en hyrd enrumslägenhet, hon har inte råd med mer, och nu vid 63 års ålder fortsätter hon sin deltidstjänst i det andra företaget. Den pension hon kommer att få vid 65 års ålder är mycket blygsam.

Mannen och kvinnan hade ju några gånger “pratat om att fixa detta längre fram” och mannen ville att kvinnan skulle skyddas och få del i allt. Men man hann inte göra det och så kom döden emellan och hans barn fick allt.

För att skydda varandra – vad skulle de ha gjort?

1. Ett alternativ är att de skulle ha gift sig så att de hade giftorätt och därtill skulle de ha upprättat ett inbördes testamente mellan sig. De hade aldrig kunnat hindra att hans (eller hennes barn, om hon dött först) fått ut sin laglott men den kunde ha begränsats avsevärt.

2. Om de ändå hade varit Sambo så skulle de ha haft ett Samboavtal som reglerade deras förhållande i allt och till detta ett inbördes testamente. Kvinnan kunde också ha blivit hälftendelägare i villan, sommarstugan och företaget. Även i detta fall skulle barnen ha rätt att få ut sin laglott men det skulle ha begränsats avsevärt. Paret kunde också ha satt in varandra som förmånstagare i livförsäkring. I detta fall så skulle kvinnan ha kunnat använda livförsäkringspengar för att lösa ut barnen.

Förutsättning hade givetvis varit att mannen ock kvinnan ville ha gemensamt ägande, avtal och inbördes testamente. Men i detta fall trodde de att “man skulle hinna fixa detta”. Det gäller således att inte vänta för länge !!

Samma gäller om man är gift

Oavsett om man har gemensamma barn eller om man har s.k. särkullebarn i tidigare förhållanden.

– Här gäller det att gardera sig med inbördes testamente och delat ägande samt förmånstagare till livförsäkring.

Allt detta är komplicerat och det finns många varianter. Att skydda varandra och samtidigt ordna så att man inte förlorar om man “skulle skilja sig”.
…………………………………………

Om du vill ha hjälp med dessa frågor, oavsett om du är Sambo eller Gift, så maila ditt Förnamn och Efternamn samt den Mailadress till vilken du vill ha svar

till: seniors@responsring.com – Så återkommer vi till dig.

Men OBS – sätt dig/ni nu en kväll eller en helgdag – någon timme – och se hur ni har det, och hur ni framförallt vill ha det. Låt det inte bli för sent !! När du/ni funderat klart är du/ni välkomna att maila mig för fortsättningen.

Lycka till !!